Bouwkundige vooropname


scheur-in-metselwerk-closeu
Het trillend aanbrengen of verwijderen van damwand, het boren van tunnels onder en naast bebouwingen, een rioolrenovatie, het inheien van funderingspalen, het verlagen van de grondwaterstand, het slopen van belendingen en/of het uitvoeren van funderingsherstel. Al deze werkzaamheden veroorzaken trillingen en of zettingen met mogelijk het ontstaan van schade aan aangrenzende bebouwing tot gevolg.
Veelal veronderstellen omwonenden na overlast of het ontstaan van trillingen dat er als gevolg van uw bouwactiviteiten gebreken zijn ontstaan aan hun woningen. Zij maken hiervan melding bij de opdrachtgever. Een goede vooropname van de bebouwing rond uw bouw- of sloopwerkzaamheden is dan essentieel. Dit behelst niet alleen het vastleggen van de nulsituatie van panden, verhardingen en of tuinen, maar ook het genereren van een duidelijke rapportage van alle bevindingen. Het voorkomt conflicten doordat het duidelijkheid geeft of het pand van de claimende partij wel of geen schade heeft ondervonden van de werkzaamheden.

Excite Expertise verzorgt uitgebreide en gedetailleerde bouwkundige vooropnames, inclusief een heldere en begrijpelijke rapportage van de bevindingen. Hiermee voorkomt u onduidelijkheid bij geschillen over wel of niet tijdens de bouw veroorzaakte gebreken aan bebouwing in de omgeving.