Onze Dienstverlening


Schade-expertiseExcite Expertise biedt schade-expertise op het gebied van bouwkundig, civieltechnisch en betontechnisch. Door onze experts wordt de omvang en oorzaak van de schade vastgelegd in een duidelijke rapportage. Ook wordt, wanneer dit gevraagd is de kostprijs voor het herstellen van de schade berekend.

Onder andere schades die onder Construction All Risks (CAR) en Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven (AVB) zijn schades die wij voor u kunnen behandelen.

Omdat in de afgelopen jaren de polisvoorwaarden voor CAR* en AVB* veelal zijn gewijzigd, komen veel kleinere schades niet meer voor vergoeding onder deze polissen in aanmerking. Toch blijft een juiste behandeling van schadeclaims binnen het eigen risico van groot belang. Door het uitvoeren van een onafhankelijke inspectie naar de aanwezige schades en naar de oorzaak en omvang hiervan wordt een goede relatie met de omgeving gegarandeerd en worden lange procedures voorkomen.