Laatste Nieuws

Welkom bij Excite ExpertiseExcite Expertise is een expertisebureau op het gebied van bouwkundige en civieltechnische schades en aanvullende expertisediensten. De aanwezigheid van veel kennis en expertise op het gebied van beton is één van de kenmerken van Excite Expertise.

Met onze dienstverlening kunnen onze opdrachtgevers kosten veroorzaakt door schades, tijdens of na de bouw, voorkomen en ondersteunt Excite Expertise haar opdrachtgevers in het opbouwen van bewijslast tegen onrechtmatige claims.
Excite Expertise biedt de volgende diensten:
  • Schade-expertise met de nadruk op betontechnologische schades en schades aan civiele/bouwkundige constructies;
  • Bouwkundige vooropnames, het inventariseren en rapporteren van de reeds aanwezige gebreken aan gebouwen;
  • Waterpassingen (hoogtemetingen) voor het registreren van optredende zakkingen durende een nabijgelegen bouwproces;
  • Het uitvoeren van trillingsmetingen volgens de SBR-richtlijn.
  • Kwaliteitskeuringen tijdens het bouwproces om verborgen gebreken te voorkomen.

Naast deze diensten denken we graag mee in technische vraagstukken die affiniteit hebben met onze expertise. Wij garanderen een 24x7x52-beschikbaarheid van onze diensten tegen een concurrerend tarief.

Mocht u vragen hebben over deze diensten dan kunt u ons altijd mailen:
mail@excite-expertise.nl of neem contact op via het contactformulier op deze website.