Kwaliteitstoezicht op het bouwproces


Excite Expertise verzorgt kwaliteitstoezicht bij bouwkundige en civieltechnische projecten. Met dit toezicht wordt aantoonbaar gemaakt dat het gevraagde object voldoet aan de eisen gesteld in het contract en dragen we zorg voor een goed vertrouwen tussen klant en aannemer.

Onze professionals hebben goede kennis en ervaring op het gebied van bouwkundige en civieltechnische projecten en kunnen worden ingezet als:

2e lijns keuringsmedewerker (toetser); Keuringen uitgevoerd door aannemer op basis van steekproef , frequentie hiervan is in het keuringsplan vastgesteld.
3e lijns keuringsmederwerker (Toezichthouder); Keuringen uitgevoerd als toetser (namens opdrachtgever).
man
De werkzaamheden zijn voor elk werk verschillend en zullen in overleg met de opdrachtgever voor de start van de uitvoering worden afgestemd. Een greep uit de werkzaamheden die wij kunnen verzorgen zijn:

  • het verzamelen van de noodzakelijke kennis over aspecten van het werk en het opstellen van een keuringsplan met de uit te voeren toetsingen van deze aspecten.
  • Het uitvoeren van (systeem-), proces- en producttoetsen.
  • Het toetsen van de aanwezigheid en volledigheid van de keuringsregistratie (-formulieren).
  • Het uitvoeren en bewaken van overige (keuring- en) toezichtactiviteiten betreffende de uitvoering van het werk conform de gemaakte Toetsingsplannen.
  • Het bewaken van kwaliteit, tijd en kosten zoals vastgelegd in het contract tussen opdrachtgever en aannemer(s) van het betreffende werk.
  • Het analyseren en beoordelen van werkplannen, werkmethoden,tekeningen en eventuele kwaliteitsplannen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen voor 2e lijns of 3e lijns keuringsmedewerker (cq toetser of toezichthouder). Stuurt u dan een email naar j.schouten@excite-expertise.nl of bel met 06 48 567 038

Wij maken dan graag een afspraak met u om de mogelijkheden met u te bespreken.