Trillingsmetingen


Metingen


Heimachine-bij-damwandscher
In de hedendaagse maatschappij kunnen verschillende bronnen trillingen veroorzaken. Door trillingen van o.a. machines, wind, verkeer, belasting door personen en heiwerkzaamheden kan schade en hinder ontstaan. Zo kunnen scheuren en schade ontstaan aan nabijgelegen bebouwingen, of hinderlijke trillingen voor omwonenden optreden. Voor het bepalen van een acceptabel niveau van zowel schade als hinder, bestaan verschillende criteria (SBR Richtlijn A, B en C). Door het tijdig vaststellen van een onaanvaardbaar trillingsniveau kan het bouwproces afhankelijk van de situatie worden bijgestuurd. Trillingsmetingen zorgen daardoor voor een goede voortgang van het project zonder onnodige onkosten te genereren. Excite Expertise verzorgt trillingsmetingen die het trillingsniveau gedurende de werkzaamheden in kaart brengen en u de mogelijkheid geven het bouwproces tijdig bij te sturen en onkosten door schades of hinder te voorkomen.

Hoogtemetingen


Bouwwerkzaamheden kunnen verzakkingen van omliggende bebouwingen en andere constructies veroorzaken. Excite Expertise brengt deze deformaties in kaart middels hoogtemetingen. Door een nulmeting uit te voeren voor de start van de werkzaamheden en herhalingsmetingen tijdens of na verschillende fasen van het werk (verschillend voor elk project), worden de zakkingen in beeld gebracht.

Na de werkzaamheden zullen de resultaten worden verwerkt in een uitgebreide rapportage die kan worden ingezet bij de afhandeling van schadeclaims.